Door de bril van de ondernemer

Deze week nam Samen in de Regio plaats in de stoel bij Bouwmensen Zuid-West. De man achter de bouwopleiding is Jan den Engelsman, algemeen directeur en ondernemer. Jan den Engelsman liet zijn licht schijnen op Social  Return On Investment (SROI). Hij heeft een uitgesproken visie op de regeling, maatstaf en uitvoering.

Bouwmensen startte enige tijd geleden met haar social returnaanpak. Dit deden zij vanuit het streven om niemand aan de kant te laten staan. Voor personen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt, 'onzichtbare' jongeren die de arbeidsmarkt nog moeten verkennen en betreden, alsmede voor leerlingen in een opleiding. Met haar aanpak willen zij toekomstige talenten kansen bieden op betaald werk.

Een stapje dichterbij
"SROI is een stap in de goede richting van de participatiewet. Het effect wat wij met deze regeling willen bereiken is dat mensen stijgen op de 'participatieladder'. Niet alleen helpen wij mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt weer aan werk, maar leiden wij ook mensen op en bieden wij leerlingen een stageplaats aan. 'Duurzame inzetbaarheid van de mens',  is en blijft hierbij de achterliggende gedachte. En daar hoort een passende opleiding bij", aldus Jan den Engelsman.

Richting een vaste baan
Bouwmensen heeft zo'n tien á twaalf personen in de regio opgeleid door middel van haar verkort opleidingstraject. "Deze jongens zijn binnen drie maanden vast in dienst gegaan. Zijn ze niet bij ons aan de slag gegaan, dan wel bij de bouw- en infrabedrijven waar wij nauw mee samenwerken. Dat is ook één van de doelstellingen binnen het SROI-beleid. Samenwerken met arbeidsrelaties en zo de vergrijzing en ontgroening tegen gaan.  Via Vakmasters worden de mannen uitbetaald. Dit is een zelfstandige uitzendorganisatie, gespecialiseerd in de bouwbranche.  Als onderdeel van het landelijke opleidingsinstituut Bouwmensen is het bijna vanzelfsprekend dat werkgevers en werknemers elkaar vinden bij Vakmasters. In eerst instantie was het opgericht om leerlingen met hun behaalde diploma te helpen bij het vinden van een passende baan in de bouw, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een landelijk werkende uitzendorganisatie met tijdelijke medewerkers van 18 tot 63 jaar. Het doel van Vakmasters is om binnen twee jaar het personeel een vastcontract aan te bieden. En voor zo'n 80% van het personeelsbestand lukt dat!"

Krachten bundelen
Over een continue proces bij Bouwmensen kan wel gesproken worden. "Social Return On Investment is niet alleen een verplichting vanuit de gemeente Bergen op Zoom als je het mij vraagt. Ik zie het namelijk meer als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, wellicht is dat ook een betere benaming voor deze regelgeving. Echter vind ik het  jammer dat op dit moment alleen de gemeente Bergen op Zoom en woningcoörporatie Stadlander het proces verplichten. Waarom bundelen ondernemers hun krachten niet en zetten wij samen SROI niet groot neer als een stimuleringsfonds voor de regio? In  mijn ogen zou dit een voorbeeldfunctie zijn voor veel ondernemers".

Als voorbeeldfunctie
 In Bergen op Zoom hanteert de gemeente een goed beleid gericht op SROI met duidelijke afspraken, welke door de aanliggende gemeentes direct overgenomen mogen worden, als het aan Jan den Engelsman ligt. Aan de input- en outputzijde kunnen zij namens het WSP Werkcentrum, het SROI-punt Bergen op Zoom en Samen in de Regio hun verantwoordelijkheden bundelen. Van coördinatie en effectmeting tot het aanleveren van kandidaten. Daarnaast kunnen zij het gesorteerde effect aantoonbaar maken door middel van diverse rapportages voor de opdrachtnemer.

Al meer dan vijf jaar bestaat de samenwerkingsrelatie tussen de gemeente Bergen op Zoom en Bouwmensen Zuid-West. Deze samenwerking is tijdens de crisis voor groot belang geweest, hierdoor konden leerlingen behouden blijven voor het vak. Zowel de gemeente Bergen op Zoom als Bouwmensen ziet dan ook graag een voortzetting van deze relatie.

 

 

 

 

 

Deze pagina delen