Investeren in stad en mensen

In Nederland is een beweging gaande om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op een opleiding en werk te bieden. Waar anderen wellicht stoppen gaat P. Jansen Installatietechniek verder. Zowel binnen haar eigen organisatie, bij en met samenwerkingspartners vervult zij haar Social Return On Investment.

De overheid heeft met inkoop haar eigen maatschappelijke en sociale doelen. Duurzaamheid is zo'n doel. Social Return On Investment valt daar ook onder: via aanbestedingen zorgen dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen re-integreren.  Ook de nieuwe Participatiewet beoogt een soortgelijk doel, de politiek stelt in dit geval eisen aan het bedrijfsleven: ondernemingen moeten extra inspanningen leveren en meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Lukt dit niet op vrijwillige basis, dan is een verplicht quotum van vijf procent de stok achter de deur.  De Participatiewet dwingt de overheid om nog meer werk te maken van SROI. Aanbestedingen, waarbij SROI in de vorm van een contractvoorwaarde, gunningcriterium en inspanningsverplichting wordt opgenomen, zijn dan het middel.  "De ambities op het gebied van Social Return en het doel van de Participatiewet hoeven geen grote last te zijn voor bedrijven", aldus Piet Jansen.

Concrete SROI; daar ben ik trots op

"Wij zijn in staat gebleken om SROI positief in te vullen. Het is een vast element van onze bedrijfsvoering. Een van de doelen is om leerlingen en werkzoekenden het hoogste niveau op de participatieladder te kunnen laten bereiken; betaald werk!  Als ondernemer ben ik er trots op dat deze personen, van jong tot oud, bij ons werken. Voor langere tijd bieden wij de werknemers een arbeidscontract aan."

Omslag in denken

“SROI staat voor een andere manier van denken : vanuit een breder perspectief dan alleen maar zakelijke  benadering  beredeneren en berekenen welke waarde je als ondernemer creëert. Waarde toevoegen hoeft niet alleen in financiële zin iets te betekenen, maar kan net zo goed iets zijn op het gebied van kennisoverdracht, faciliteren van activiteiten of het verbinden van netwerken.”

Social Return loopt als een soort van rode draad door de bedrijfsvoering van P. Jansen Installatietechniek, met  o.a. SROI inspanningen voor de Vastenavond, de Proefmei, Roparun en andere  culturele  of  sportevenementen.   "Door de SROI-verplichting ga je op zoek naar win-win zaken voor alle betrokkenen. Hierdoor kom je erachter dat je zelfs met ogenschijnlijk kleine dingen soms veel kunt doen en betekenen. Vaak merk ik dat juist die kleine bedragen het grootste plezier opleveren".

Als conclusie stelt Piet Jansen dat Social Return werkt. Het vereist van de ondernemer enige creativiteit en daadkracht,  maar het is zeker de moeite waard! De wijze waarop het in Bergen op Zoom bij zowel de Gemeente als bij Stadlander kan en mag worden ingevuld zorgt voor duurzame verbindingen.

 

Deze pagina delen