De basis van groei

In Bergen op Zoom is Stadlander een vanzelfsprekende partner als het gaat om stedelijke her- en gebiedsontwikkeling. De ontwikkelingen rond sociaal ondernemerschap gaan bij de woningcorporatie snel. Social Return on Investment (SROI) is inmiddels dan ook een ingeburgerd begrip.

Sinds 2015 is het vernieuwend opdrachtgeverschap verder ingebed in de organisatie door een nieuw selectie- en bestedingsbeleid te formuleren voor Stadlander dat ook breed toepasbaar is voor de algemene inkoop van producten Stadlander-breed.  "Hiervoor zijn we het onderwerp 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)' uit gaan pluizen. Een hottopic waar Stadlander flink is ingedoken. Al snel kom je dan diverse gradaties tegen, waaronder Social Return On Investment. Vooral het menselijke aspect sprak ons erg aan. SROI is een concrete uitwerking van de Participatiewet. Hierdoor kunnen wij een bijdrage leveren aan het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die anders mogelijk niet aanwezig waren”.

Woningbouwcorporatie Stadlander zet hiermee een volgende stap richting tevreden klanten, efficiëntieverbetering, kostenbesparing, klachtenreductie, transparantie en het gebruik van duurzame materialen. "Goed verbonden zijn in de regio, dat vinden wij belangrijk. Een duurzaam Stadlander die zich richt op de mensenkant. Wij willen niet gaan voor één individu maar voor een straat, wijk of regio. Natuurlijk moet het ons iets opleveren, maar dat hoeft zich niet uitsluitend uit te drukken in keiharde euro's. Het moet een waarde toevoegen op het sociaal ondernemerschap", aldus Mireille Vrijenhoek, adviseur inkoop Stadlander.  

De woningcorporatie past SROI toe op zowel haar vastgoedpartners in onderhoud- en renovatiewerk als bij bedrijfsvoeringdiensten.  Dit betekent dat een deel van de loonsom (5%) ingezet moet worden voor Social Return. Stadlander legt daarbij nadrukkelijker dan ooit tevoren een veel grotere rol weg voor de marktpartijen en is daarbij zelf meer regisserend, sturend en toetsend in het proces. De feitelijke uitvoerende kant is bij de marktpartijen weggelegd, waarbij innovatieve oplossingen worden gestimuleerd.

Kortere wegen en makkelijkere kanalen

Stadlander is partner van Samen in de Regio, het netwerk in de regio dat zonder winstoogmerk ondernemers faciliteert en ondersteunt bij de invulling van sociaal ondernemen.  Het netwerk biedt de mogelijkheid SROI te verduurzamen en geeft bedrijven de mogelijkheid SROI gespreid in te zetten. Daarnaast geeft het bedrijven de mogelijkheid om SROI op te pakken met collega bedrijven. "Het partnerschap met Samen in de Regio is een mooie aansluiting op onze nieuwe aanpak. Samen in de Regio houdt bij wat de aannemer wegzet door middel van het matchbestand. Dit is een verrijking voor zowel ons als voor onze leveranciers. Zo zie je dat je niet altijd zelf het wiel hoeft uit te vinden. Andere opdrachtgevers raden wij ook aan om zich aan te sluiten bij Samen in de Regio zodat zij makkelijker aansluiting vinden bij het SROI-netwerk. Op deze manier stimuleren wij samenwerkingspartners breder te kijken naar hun Return On Investment". 

Tekenen raamovereenkomst

Van Doorn Dakspecialist, tevens partner van Samen in de Regio, was één van de eerste samenwerkingspartners waar Stadlander haar beleidsplan MVO voor kon opstellen.  In 2015 hebben zij de raamovereenkomst voor het complete dakbeheer (d.i. alles behalve dakpannen), inclusief dakveiligheid, van het woningenbezit van Stadlander getekend. De overeenkomst is aangegaan met de intentie om langdurig te gaan samenwerken. Van Doorn onderscheidde zich door hun visie, plan van aanpak, prijsopgave en kansen.  "Duurzaam denken en doen, dat stond als een paal boven water bij Van Doorn.  Niet alleen het papierloze proces sprak ons erg aan, zij kwamen met het green city project waardoor de gunningcriteria zeer positief gevallen zijn bij hen. Wij zijn zeer blij met deze overeenkomst! ".

Stadlander biedt andere woningcorporaties aan om onder dezelfde voorwaarde aan te haken bij de afspraken die zij gemaakt hebben met betrekking tot het vernieuwend opdrachtgeverschap. Indien men hiervan gebruik maakt dan zal er met elke partij een vergelijkbare raamovereenkomst getekend worden.

Deze pagina delen